Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
122

 

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji je v důsledku ekonomické krize a propadu cen uhlí na světových trzích již několik měsíců kritická. Evropská unie nabízí řešení akutní hrozby nárůstu nezaměstnanosti - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci.

 

 

OSTRAVA, EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

V roce 2014 se Ostrava bude pyšnit titulem Evropské město sportu. Cílem projektu je připomenout, že sport přispívá nejen ke zlepšení tělesného a duševního zdraví i celkové kvality života, ale jakožto přirozený spojovací faktor i společenské integraci.

Moravskoslezský kraj láká britské turisty na nevšední zážitky

Datum: 08.05.2014

"Bylo, nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami ležel kraj zvaný Moravskoslezský…" Takto pohádkově začala včerejší vernisáž pořádána na londýnské ambasádě spojením sil kraje a tamní pobočky Czech Tourism. Po výstavě v Paříži tak mělo i britské publikum možnost prohlédnout si soubor fotografií zachycujících naše hlavní pamětihodnosti od Pusteven po Karlovu Studánku, přes vítkovické vysoké pece a Tatru Kopřivnice až po zámek Raduň.


Více než čtyři stovky závodníků běžely Hrádkem

Datum: 28.04.2014

V sobotu 26. dubna se v obci Hrádek na Třinecku konal 20. ročník veřejného závodu určeného pro všechny kategorie běžců, s názvem „Běh Hrádkem“. Tento ročník byl výjimečný nejenom tím, že se běželo již po dvacáté v řadě, ale také tím, že se ho zúčastnily, i přes nepřízeň počasí, více než čtyři stovky běžců všech věkových kategorií. Akce jsem se zúčastnil a sem velice rád, že jsem v jejím závěru mohl předat pohár pro vítěze v hlavní kategorii mužů (A), 1975 – 1995, kteří se utkali na trase o délce 8 km. Vítězem této kategorie se stal Tomáš Lichý s časem 27 min a 21 sekund.


Pietní akt u pomníku ve Velké Polomi

Datum: 25.04.2014

Dvacátého dubna, v den, kdy bylo při Ostravské operaci, během osvobozovacích operací na konci druhé světové války, sestřeleno sovětské stíhací letadlo, se sešli občané na pietní akci u pomníčku připomínajícího tuto událost. Hlavní projev přednesl první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka, který ocenil všechny ty, kteří se podíleli na nalezení dvou vojáků a trosek letadla. Přesně na místě, v obci Velká Polom, kde dopadlo sestřelené letadlo na zem, i s letci I. P. Kiotovem a N. A. Komlovem, položil poslanec Evropského parlamentu Vojtěch Mynář k pomníku sovětských stíhačů květiny.


Hospodářská, sociální a územní soudržnost - kohezní politika v praxi a její budoucnost

Datum: 26.03.2014

Seminář s názvem ,,Hospodářská, sociální a územní soudržnost - kohezní politika v praxi a její budoucnost" se uskutečnil 25. 3. 2014 pod záštitou poslance Evropského parlamentu Vojtěcha Mynáře na katedře evropské integrace VŠB-TU Ostrava. V plné přednáškové místnosti zaujali studenty svými přednáškami: Ing. arch Daniela Grabmüllerová, Ph.D MBA (ředitelka Odboru evropských záležitostí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR), Ing. Daniel Konczyna (analytik ROP Moravskoslezsko z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko), Mgr. Jiří Štěpán (projektový manažer ARR, a.s. Ostrava), seminářem provázel Ing. Lukáš Melecký (odborný asistent katedry).


Odborný seminář na téma: „Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU - kohezní politika v praxi a její budoucnost“

Datum: 20.03.2014

Katedra evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Vojtěchem MYNÁŘEM Vás srdečně zve na odborný seminář v rámci cyklu seminářů „Aktuální problémy a výzvy EU“.


Vojtěch Mynář mládeži: Evropa bude taková, jakou si ji uděláme

Datum: 18.03.2014

Na půdě krnovské střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu proběhl první ze série seminářů, jejichž cílem je seznámit studenty s rolí Evropského parlamentu a tím, jak jeho rozhodnutí ovlivňují každodenní životy občanů Evropské unie. Semináře zároveň mají prvovoliče motivovat k účasti v květnových volbách do Evropského parlamentu.


Deset let členství České republiky v EU

Datum: 05.03.2014

Beseda na téma „Deset let členství v EU“ proběhla v úterý 4. března na Ekonomické fakultě vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě. Besedu připravily katedra evropské integrace této fakulty ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Vojtěchem Mynářem. O tom, co vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 znamenal a co zemi v průběhu deseti let přinesl, hovořili Olga Francová z Úřadu vlády ČR, Boris Navrátil, vedoucí katedry evropské integrace na EkF VŠB-TUO a Ivo Šebestík, bývalý vedoucí Stálého zastoupení Moravskoslezského kraje při EU v Bruselu.


Soutěž mladých hasičů v Havířově

Datum: 23.02.2014

Sbor dobrovolných hasičů v Havířově v sobotu 22. února uspořádal už XXV. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů. Sobotní sportovní den v Městské sportovní hale v Havířově zahájil poslanec Evropského parlamentu Vojtěch Mynář, který nad hasičským turnajem mládeže převzal záštitu. Jak Mynář řekl ve svém vystoupení, osobně měl vždy a má i nadále k hasičům a jejich náročné práci vztah a považuje proto za svou povinnost pomáhat při prezentaci jejich činnosti a je-li to možné, být přítomen na jejich profesních, sportovních a společenských akcích v Moravskoslezském kraji i mimo něj.


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti