Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
122

 

  ČLENSTVÍ VE VÝBORECH   

Evropský parlament má 20 stálých parlamentních výborů, specializovaných na jednotlivé oblasti. Jsou v nich   zastoupeny jednotlivé politické skupiny, tzv. frakce. Mají   různý počet poslanců a jejich úkolem je připravovat práci plenárního zasedání.

 

  ROZPOČET EU

Rozpočet EU činí pouhé 1 % celkového bohatství Unie, tj. přibližně 240 EUR na obyvatele za rok. V porovnání s částkami vybranými na daních na národní úrovni je to velice malá částka. Přesto umožňuje financovat důležité politiky, z nichž těží všichni občané EU. 

 

  KONTROLA ROZPOČTU EU

S penězi evropských daňových poplatníků je třeba hospodařit zodpovědně. Proto Evropský parlament s pomocí Evropského účetního dvora soustavně pečlivě ověřuje, zda je rozpočet spravován účinně, a dbá na to, aby případná korupce byla potírána. 

 

  DELEGACE

Parlamentní delegace udržují mezinárodní kontakty. Svou činnost zaměřují na posilování vztahů s tradičními partnery EU a na podporování základních evropských hodnot ve třetích zemích.

 

 

  PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Evropský parlament zasedá 12krát do roka ve Štrasburku. Zde v rámci tzv. plenárních týdnů hlasují společně všichni poslanci o úpravách a schvalování zpráv, návrhů legislativy a usnesení  již odsouhlasených ve specializovaných výborech. 

 

    VOLBY DO EP 2014

Volební období Evropského parlamentu je pětileté. Příští volby se uskuteční ve všech 28 členských státech předposlední květnový týden roku 2014. Občané České republiky si svých 21 zástupců zvolí v pátek 23. a v sobotu 24. května 2014. 

 

   NÁVŠTĚVY V EP

Každý poslanec má možnost pozvat do Bruselu či Štrasburku až 110 návštěvníků za rok. Občané všech věkových kategorií tak mají možnost lépe pochopit fungování evropských institucí, podiskutovat s politiky a objevovat krásy cizích krajin.

 

    KALENDÁŘ

Život a práce Evropského parlamentu jsou určovány časovým rozvrhem rozděleným na barevné týdny, přičemž každá barva odpovídá jiné činnosti: růžová (výbory), červená (plenární zasedání), modré (frakční schůze) a tyrkysové (volební okrsky).

 

  GALERIE STÁŽISTŮ

 Několikaměsíční stáž v Evropském parlamentu umožňuje nadaným studentům a absolventům vysokých škol načerpat cenné zkušenosti, naučit se novým věcem a posílit svou pozici na trhu práce. Tito mladí lidé prošli naší kanceláří v nedávné době.

 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti