Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Kriminalizace bezdomovectví není řešením!

Datum: 26.09.2013

V Evropském parlamentu proběhlo představení základních problémů bezdomovectví se zaměřením na jeho postihování v některých členských státech unie, včetně postihu nejobávanějšího - kriminalizace. Hlavním problémem jsou represivní kroky států, které mnohdy nedbají na základní práva těch, kteří se ať už svou či cizí vinou dostali do těžké životní situace a ztratili střechu nad hlavou. Často je sankcionováno např. přespávání na ulicích, vybírání popelnic nebo potulování. Bezdomovci bývají nuceně stěhováni tam, kde „nevadí“ dané obci, ale začínají překážet ostatním a kruh se tak uzavírá. Často je na nich beztrestně pácháno násilí a je jim znemožňována ta nejzákladnější hygiena, čímž dochází k rozšiřování nebezpečných chorob. Situace je nejkritičtější v Maďarsku, kde tato nepříznivá politika překročila únosnou mez dobrých mravů.


Beautiful People k vidění ve vestibulu ostravské radnice

Datum: 09.07.2013

Přízemí ostravské radnice se v pondělí v jedenáct hodin proměnilo v minigalerii. Mladý slovenský fotograf Šymon Kliman zde totiž vystavuje sérii portrétů obyvatel slovenských romských osad. „Cílem je nabourat stereotypy vnímání romské komunity, především u nás na Slovensku. Chtěl jsem dostat jejich tváře na titulní strany časopisů a napomoci tak k zrušení různých předsudků, které o nich má většinová společnost," uvedl Kliman. Výstava se koná pod záštitou europoslance Vojtěcha Mynáře. „Často se zabývám touto složitou sociální problematikou. Fotografie ze série Beautiful People jsem poprvé uviděl na jaře v Bruselu a zalíbily se mi natolik, že jsem se rozhodl zprostředkovat jejich uvedení v Ostravě," uvedl Mynář. Portréty Romů byly vystaveny již v několika evropských zemích, například v Norsku, Francii, Belgii, Litvě nebo v Nizozemí.


Výstava fotografií Beautiful People zahájena

Datum: 09.07.2013

Výstava fotografií s názvem Beautiful People byla zahájena v pondělí 8. července ve foyeru Radnice statutárního města Ostravy. Přináší do Ostravy kolekci uměleckých snímků fotografa Šymona Klimana, jejichž tématem jsou Romové vidění optikou jejich vlastního světa. Záštitu nad ostravskou výstavou přijal poslanec Evropského parlamentu Vojtěch Mynář, který pondělní vernisáž také zahájil. Fotograf Šimon Kliman zachytil své téma způsobem, který návštěvníkům výstavy umožňuje vnímat Romy uvnitř jejich vlastního prostředí a kultury, bez předsudků vnějšího pohledu. Právě v tomto ohledu jeho kolekce představuje cenný příspěvek k sociálním tématům, která jsou v naší společnosti stále aktuální.


Vojtěch Mynář podporuje sociální inkluzi pomocí umění

Datum: 04.07.2013

Ve foyeru Radnice statutárního města Ostravy se 8. července letošního roku uskuteční v 11 hodin slavnostní zahájení výstavy fotografií Romů z dílny Šymona Klimana s názvem Beautiful People: Fotografií k sociálnímu začleňování. Záštitu nad touto kulturní událostí převzal Vojtěch Mynář, poslanec Evropského parlamentu. Výstava potrvá do konce července.


Sociální segregace je cestou do zatracení

Datum: 02.06.2013

V pondělí 27. května proběhla v Ostravě mezinárodní konference o sociální inkluzi. Zástupci Evropské komise, Světové banky, Ministerstva pro místní rozvoj, statutárního města Ostravy i neziskové sféry si vzájemně vyměnili zkušenosti i úhly pohledu a formulovali množství priorit, na něž je v zájmu řešení problematiky nutno se do budoucna soustředit.


Jaká je budoucnost pilotního projektu Sociální inkluze?

Datum: 12.05.2013

6. května přijela do Bruselu ostravská delegace, aby Evropské komisi prezentovala dosavadní výsledky pilotního projektu nazvaného Sociální inkluze. Kromě primátora Petra Kajnara, jeho náměstka pro sociální práci Martina Štěpánka a zástupců nevládního sektoru byli její součástí i oba ostravští europoslanci, Vojtěch Mynář, a Evžen Tošenovský. Delegační skupina se setkala mimo jiné i s komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Laszlo Ándorem, který se problematikou začleňování Romů do většinové společnosti zabývá na evropské úrovni.


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti