Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
122

 VODNÍ KORIDOR

 DUNAJ-ODRA-LABE

Víceúčelový vodní koridor Dunaj-Odra-Labe není jen chybějícím článkem propojené soustavy evropských vodních cest. Jedná se o multifunkční vodohospodářské dílo zásadního významu pro Českou republiku i celou Evropu. 

 

  BEZPEČNOST DOPRAVY

Na evropských silnicích každoročně zemře přes 30.000 lidí. Nárůst této alarmující statistiky je možné zvrátit pouze systematickou výchovou účastníků silničního provozu, a to již od útlého věku. 

 

 

 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Vedle hospodářské a územní soudržnosti je soudržnost sociální jednou z hlavních priorit Evropské unie. Téměř čtvrtina Evropanů je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Cílem Unie je počet těchto lidí snížit do roku 2020 alespoň o 20 milionů.

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti