Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Vojtěch Mynář: Boj proti korupci musí být vládní prioritou

 

Evropská komise včera vydala první zprávu o boji proti korupci v členských zemích EU. Ta popisuje stav v každém členském státě: jaká protikorupční opatření jsou zavedena, která z nich se osvědčila, co by se dalo vylepšit a jakým způsobem.

Pro Českou republiku zpráva nepředstavuje lichotivé vysvědčení: celých 95 % občanů ČR souhlasí s tvrzením, že korupce je v jejich zemi rozšířená, což je oproti 76 % průměru EU alarmující. Ještě horší je veřejná image podniků - více než 71 % českých respondentů uvedlo, že hlavní překážkou pro podnikání je korupce (jde o nejvyšší procentní podíl v EU). Komise upozorňuje především na problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek (80 % zakázek zadávaných ministerstvy v letech 2006 až 2010 zadáno neveřejně či bez soutěže) a zneužívání veřejných finančních.

Vojtěch Mynář, poslanec Evropského parlamentu působící ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, k tématu uvedl: "Korupce ohrožuje demokratické instituce, představuje hazard s důvěrou občanů v právní stát, podrývá hospodářství a zatěžuje veřejné rozpočty. Proto je nezbytné proti ní bojovat ze všech sil. V kontrolním výboru Evropského parlamentu se snažíme o výměnu zkušeností s úspěšnějšími státy, nyní je však zjednání nápravy hlavně na aktivitě nové české vlády. Vždyť k plnění většiny doporučení, které Komise ve své zprávě uvádí, se vláda zavázala už v koaliční dohodě. Musí být proto její prioritou je co nejrychleji naplňovat a očistit dobré jméno naší země v Evropě."

Mezi doporučeními Komise pro Českou republiku figuruje například přijetí zákona o státní službě, právní ochrany oznamovatelů korupce (tzv. whistleblowerů), regulaci lobbyingu, posílení nezávislosti státních zástupců či reformu financování politických stran. Nyní je především na nové vládě a parlamentu, která z nich si vezmou k srdci a prosadí je. 

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti