Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Vliv kohezní politiky na růst ekonomiky a zaměstnanosti v EU

V rámci Evropského meziparlamentního týdne, který se konal v Bruselu od 20. do 22. ledna, pořádal Rozpočtový výbor EP schůzi s národními parlamenty. Euro/poslanci a senátoři společně diskutovali o tom, jak kohezní politika pomocí fondů EU působí na růst ekonomiky a zaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Hlavními panelisty byli ředitel pro regionální a městské politiky Evropské komise Walter Deffaa, řecký poslanec Philippos Sachinidis, španělská senátorka María del Mar Angulo Martínez a její litevská kolegyně Biruté Vésaité. Cílem společného jednání bylo zhodnotit přechozí programovací období a poučit se z chyb i úspěchů pro to příští.

Panelisté se shodli na tom, že by politika soudružnosti měla být více propojená s členskými státy EU. Každá země je odlišná a tomu je nutné přizpůsobit investice. V Řecku tvoří finance z fondů EU až 60 % všech veřejných investic, momentální prioritou je podpora pro malé a střední podniky až po spolufinancování. Španělé se zase soustředí na zaměstnanost mladých a zajištění přístupu malých a středních podniků k úvěrování. V Litvě fondy EU přispěly k hospodářskému a sociálnímu pokroku: přes 40 000 nezaměstnaných díky nim našlo práci, bylo poskytnuto na dva a půl tisíce dotací na výzkum studentům a přibližně stejný počet tamních podniků získal prostředky na investice, 775 obcí bylo připojeno k internetu.

Jako největší problém ve využívání evropských fondů zástupci jednotlivých členských států identifikovali implementaci. Řecko je na 5. místě, Španělsko na 11. místě, nejhůře si z celé sedmadvacítky vede Bulharsko a Rumunsko. Přítomní se také shodli na tom, že by mělo dojít ke snížení administrativní náročnosti a ke zjednodušení pravidel využívání Evropských fondů. V následujícím období se členské státy musí více zaměřit také na boj s korupcí. V souvislosti s tím bude v budoucnosti vytvořen právní rámec, který zhodnotí, jak efektivně členské státy hospodaří s poskytnutými prostředky. 

Regionální politika EU je investiční nástroj na podporu tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu, zlepšení kvality života a udržitelného rozvoje. Je výrazem solidarity EU vůči méně rozvinutým zemím a regionů. V rámci programovacího období na roky 2014 - 2020 na ni připadá 325 miliard eur, tedy přibližně třetina celkového rozpočtu EU.

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti