Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
122

Ve prospěch D-O-L mluví argumenty

Jedno staré francouzské přísloví doporučovalo hledat za vším ženu. U nás doma spíše platí „za vším hledej politiku“. Nakonec, i politika je rodu ženského. Ale to jen na okraj tématu vodního díla Dunaj-Odra-Labe. Je škoda, že diskuze o tomto projektu neprobíhá jen ve věcné rovině odborných argumentů. Pak by prostě stačilo vyložit fakta na stůl, posoudit je, vyhodnotit a přijmout takové rozhodnutí, které středoevropským členům Evropské unie pomůže řešit problém zastaralých, a tím pádem mnohdy nepoužitelných vodních cest, levné a spolehlivé přepravy zboží a spolu s tím také, a to rozhodně zdaleka ne na posledním místě, také pomoci vytvořit nezanedbatelné množství pracovních míst. Zejména v takových oblastech, jako je ostravská aglomerace Moravskoslezského kraje, obdobně strukturovaná aglomerace na jihu Polska a jiné.

Nezastírám, že jsem zastáncem stavby vodního díla Dunaj-Odra-Labe a že mé argumenty hovoří pro jeho realizaci. V únoru letošního roku jsem na toto téma uspořádal v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku výstavu, kterou v průběhu jediného týdne shlédlo více než 5000 osob. Výstavu ve Štrasburku otevřel prezident Miloš Zeman, který zde také podepsal memorandum na podporu rozvoje vodních cest ve střední Evropě. Rovněž velice vítám skutečnost, že vybudování vodního díla podpořilo i 43 českých vědců a dalších významných osobností. Na druhé straně ale patřím k těm, kteří berou vážně i protiargumenty ekologického charakteru nebo argumenty vycházející z odhadu budoucích změn ve struktuře průmyslu, a proto soudí, že „odmaterializovaná výroba“ nebude tak závislá na přepravě zboží, jako je tomu dosud.

Beru v úvahu tyto argumenty, vážím si lidí, kteří je předkládají k seriózní debatě a jim zase já, spolu s ostatními lidmi, kteří jsou přesvědčeni o potřebě koridoru D-O-L, předkládám fakta na jeho podporu. Důležité je, že tyto naše argumenty nehovoří o ambiciózní či megalomanské, chcete-li, stavbě pro ni samu, ale zohledňují celkovou situaci zemí, v nichž by se realizovaly. Podle mého názoru je důkladné „odmaterializování“ produkce spíše tématem sci-fi, než doložitelným faktem, takže žádná seriózní úvaha o zbytečnosti dalšího rozvoje dopravních cest zcela jistě nepřipadá v úvahu. Vodní cesty nepochybně znamenají zásah do krajiny, její symbolické rozříznutí. Ale podívejme se na už realizovaná vodní díla, například v západní Evropě. Copak tato díla, často i velmi stará, krajinu hyzdí a ničí životní prostředí v jejich okolí? Často právě naopak.

Nerad ve své argumentaci používám omračující čísla slibující rychlá a zaručená řešení například sociálních problémů cestou tvorby nových pracovních míst. V případě vybudování vodního díla Dunaj-Odra-Labe je však vznik nových pracovních příležitostí natolik evidentní, že jej můžeme považovat za prokazatelný. Jen v oblasti ostravské aglomerace se může jednat o desítky tisíc míst. Nikdo nemůže popřít, že zvyšování zaměstnanosti, nejenom oživuje ekonomiku v daném regionu, ale snižuje sociální rizika se všemi důsledky, které sociální nejistota ve společnosti produkuje.

Po dokončení by vodní koridor Dunaj-Odra-Labe spojil splavnou řeku Odru, stávající plavební kanály Odra-Havola, Gliwický průplav, průplav Odra-Spréva a vnitrozemské a námořní přístavy Štětín-Svinoústí. A vytvořil tak vysoce efektivní a rozsáhlou síť vodních cest spojující západní, střední, jižní a jihozápadní Evropu s Baltským mořem. Podstatným argumentem ve prospěch vodního díla je také jeho výrazný vliv na snížení rizika povodní v okolní krajině.

Projekt se proto, zcela pochopitelně, těší nejenom zájmu Evropské komise a podpoře českého prezidenta Miloše Zemana, ale má i výrazné zastání u polského prezidenta Bronislava Komorowského, premiéra Donalda Tuska, europoslance Jerzyho Buzka, mnohých dalších poslanců Evropského parlamentu a zmíněných vědců a odborníků. Sympatizuje s ním i značná část veřejnosti v České republice a v Polsku. Podle mého názoru je proto třeba urychlit vypracování skutečně komplexní studie zahrnující odhady nákladů na celé dílo a množství technických údajů. Není v této souvislosti nepodstatné, že 85 procent nákladů na jeho výstavbu poskytne Evropská unie. Tuto studii je pak třeba předložit k věcné diskuzi, pokud možno nezávislé na pseudopolitických, populistických či lobbystických vlivech, a pak přijmout takové rozhodnutí, které bude ku prospěchu našich zemí a jejich obyvatel. 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti