Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Soutěž mladých hasičů v Havířově 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Havířově v sobotu 22. února uspořádal už XXV. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů. Sobotní sportovní den v Městské sportovní hale v Havířově zahájil poslanec Evropského parlamentu Vojtěch Mynář, který nad hasičským turnajem mládeže převzal záštitu. Jak Mynář řekl ve svém vystoupení, osobně měl vždy a má i nadále k hasičům a jejich náročné práci vztah a považuje proto za svou povinnost pomáhat při prezentaci jejich činnosti a je-li to možné, být přítomen na jejich profesních, sportovních a společenských akcích v Moravskoslezském kraji i mimo něj.

 

Do Havířova se v sobotu ráno sjelo 65 dětských pěti až desetičlenných družstev z České republiky, Slovenska a Polska, s doprovodem rodičů, instruktorů i pedagogů, takže havířovská sportovní hala byla téměř plně vytížena. Jen kapacitní důvody vedou pořadatele každý rok k tomu udržet počet zájemců, jichž neustále přibývá, přibližně na šesti desítkách.

 

Mladí adepti hasičského povolání soutěžili v hale ve štafetách dvojic, přičemž plnili úkoly spojené s rychlostí a manipulací s požárním vybavením. Během celodenního programu měli pak příležitost seznámit se i s novou požární technikou, kterou v Havířově představili profesionální hasiči z Hlučína. Sobotní hasičský turnaj v Havířově měl vysokou úroveň a proběhl v dobré náladě a spontánní atmosféře mezi pořadateli, soutěžícími i diváky.

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti