Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Praha diskutovala o budoucnosti evropské energetické politiky

 
Pražské evropské energetické fórum se již stalo každoročním místem setkání politiků, diplomatů, představitelů evropských institucí i tuzemské státní správy s profesionály v oboru energetiky. Letošní pátý ročník se se uskutečnil 13. února 2014, tradičně ve Velkém sále Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 
Rok 2014 je z pohledu energetiky a ochrany klimatu v Evropské unii přelomový, protože se v tomto roce musí rozhodnout o budoucích parametrech klimaticko-energetického rámce EU až do roku 2030. Pozornost je upřena také na souvislost mezi energetickou politikou a klesající konkurenceschopností evropského průmyslu. Březnová Evropská rada se pokusí dohodnout na takovém rámci budoucí energetické politiky EU, který by zajistil dostatečnou ochranu klimatu a životního prostředí, ale zároveň podpořil nezbytné investice a potřebný hospodářský růst. Česká republika musí prosazovat, aby budoucí rámec umožnil větší flexibilitu členských států v tom, jak zajistit stabilní investiční prostředí, bezpečnost dodávek a postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice.
 
Třemi hlavními tématy setkání byly priority energetické politiky EU, rámec politik EU pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a jeho důsledky pro členské státy; uhlíkový trh/reforma EU ETS a dostupnost investic; a strategie překonání fragmentace jednotného energetického trhu EU.
 
Návrh Evropské komise z ledna tohoto roku předznamenává směr, kterým by se energetická a klimatická politika Evropské unie měla vyvíjet. Z dokumentu je zřejmé, že Evropa má ambici zůstat i nadále hlavní vůdčí silou v celosvětovém úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, pokračovat ve zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na svém energetickém mixu a v posilování energetické účinnosti.
 
Uhlíkový trh, vlajková loď Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, se potýká s problémy, které ohrožují samotný princip politiky ochrany klimatu. Mechanismy, s nimiž systém emisního obchodování počítal, jako například podpora nových technologií či generování prostředků pro restrukturalizaci zastaralých technologií či překonávání sociálních problémů, kvůli rekordně nízkým cenám uhlíku nefungují. Nové návrhy na restrukturalizační opatření evropského systému emisního obchodování vzbuzují opatrnou naději, že se díky tomuto nástroji podaří nejen rozhýbat investice, ale také generovat dostatek prostředků, které ochrání nejslabší články, na které náklady spojené se snižováním emisí skleníkových plynů dopadají.
 
Česká republika považuje funkční systém EU ETS za základní tržní nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů. Abychom dosáhli lepšího zajištění bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti dodávek energie, musíme co nejrychleji směřovat k ukončení fragmentace a odstranění posledních bariér, které dokončení jednotného trhu brání. Jakým způsobem lze integrovat podporu obnovitelných zdrojů energie či zabezpečit energetické dodávky, to jsou otázky spojené s aktuálními problémy klimaticko-energetického rámce, na které musíme co nejrychleji nalézt uspokojivé odpovědi.
 
Odborná diskuse, pohledy a názory hlavních protagonistů, které na tomto fóru probíhaly, jistě poskytly mnoho podnětů a názorů, které budou využity při dalších jednáních nejen na půdě Evropské komise, ale i při formování konečného stanoviska naší vlády. Česká republika má potenciál uplatnit se v komplexním a technologicky náročném sektoru energetiky. Spojení schopných lidí s dobrými nápady a společný prostor Evropské unie skýtá mnoho příležitostí, jak je uplatnit.
 
Bližší informace o této konferenci najdete na www.energyforum.cz.
 
 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti