Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Poznávací zájezd studentů Vysoké školy báňské po evropských institucích

Minulý týden se studenti Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské z Ostravy, posluchači oboru Eurospráva, zúčastnili poznávacího zájezdu po evropských institucích. Zájezd jsem zorganizoval tak, aby jeho účastníci měli možnost poznat fungování jednotlivých institucí EU z praktické stránky. Od pondělí 31. března do pátku 4. dubna měli na programu návštěvu Frankfurtu nad Mohanem, Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. V každém městě pro ně byly přichystány přednášky na téma evropské integrace, návštěvy evropských institucí a samozřejmě prohlídky pamětihodností měst.

V úterý a ve středu jsem měl tu čest přivítat účastníky zájezdu u nás v Evropském parlamentu. Zde jsem se studenty poobědval a diskutoval o své práci v EU. Po krátké prohlídce historického centra Bruselu studenti navštívili rozpravu o Evropské iniciativě pro mladé, jež se soustředí na boj s nezaměstnaností mladých lidí. Ve středu v podvečer jsem zorganizoval pro všechny zúčastněné přednášku, kde jim bylo vysvětleno, jak Evropský parlament pracuje a vytváří legislativu. Následně měli možnost si tyto skutečnosti ověřit živě, jelikož navštívili plenární zasedání.

Věřím, že program zájezdu byl pro studenty velmi podnětný a že informace, které během návštěv evropských institucí načerpali, v budoucnu využijí ať už v pracovním či osobním životě.

 

 

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti