Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Podvody s evropskými penězi nesmí zůstat bez postihu

Podle odhadů přijde rozpočet EU kvůli podvodům přibližně o 13 miliard korun ročně. Proto přišla Evropská komise s návrhem zřídit Úřad evropského veřejného žalobce, který by stíhal delikty poškozující finanční zájmy EU. Dnes byla odhlasována průběžná zpráva, která návrh podporuje a zároveň upozorňuje na některá rizika a nedostatky. V této souvislosti je v Evropě vítána i snaha nové české vlády, která požaduje efektivnější čerpání z evropských fondů a zamezení korupčnímu jednání.

Stíhání trestných činů nyní spadá do pravomocí členských států, jenže mnohé podvody mají přeshraniční charakter. Existuje sice výměna informací a koordinace vyšetřování v rámci Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dalších orgánů EU, ta se však často ukazuje jako nedostatečná. Nově zřízený celoevropský Úřad veřejného žalobce by měl efektivně využívat stávajících národních struktur státních zastupitelství, díky čemuž se významně sníží i náklady na jeho provoz. Unie by tak mohla nově jednat v trestněprávních záležitostech týkajících se jejích finančních zájmů, prostřednictvím Úřadu vést vyšetřování a skrze soustavu národních státních zastupitelství provádět procesní úkony. Po ukončení vyšetřování a sestavení obžaloby by byly případy předány příslušnému národnímu soudu.

Vojtěch Mynář, působící ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, k tématu uvedl: "Krok směrem ke sbližování trestněprávních norem považuji za správnou cestu, jak snížit počet podvodů s evropskými penězi. Je však politováníhodné, že některé členské státy se nechtějí projektu vůbec účastnit pod již tradiční záminkou porušení principu subsidiarity." Europoslanec dále zdůraznil, že mezinárodní spolupráce je obzvláště důležitá v době hospodářského útlumu, kdy se počítá každé euro. Je proto kontraproduktivní schovávat se za národní zájmy, pokud má celá Evropa stejný cíl, kterým je spravedlivě potrestat podvody s penězi daňových poplatníků. "Pro další vývoj v České republice bude velmi důležitý výsledek plánované výjezdní delegace Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Ta proběhne v posledním březnovém týdnu a má pomoci české vládě předcházet korupčnímu jednání při čerpání evropských fondů," dodal Mynář, který se zmíněné delegace také zúčastní.

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti