Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Katedra evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava

ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu

 

Vojtěchem MYNÁŘEM

 
Vás srdečně zve na odborný seminář, na kterém vystoupí:
 
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ph.D.
ředitelka odboru evropských záležitostí Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 
Ing. David Sventek, MBA
zástupce ředitelky Úřadu regionální rady Moravskoslezsko
 
Ing. Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.
 
Ing. Lukáš Melecký
odborný asistent katedry evropské integrace na EkF VŠB-TUO
 
 
na téma:
„Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU - kohezní politika v praxi a její budoucnost“
 
 
Seminář se koná v úterý 25. března 2014 v 12:30 – 14:00 hod. v místnosti 115, budovy E, EkF, Havlíčkovo nábřeží 38a, Ostrava
 
 
Po semináři bude následovat neformální diskuse s přednášejícími u malého občerstvení.

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti