Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Katedra evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava

ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu

 

Vojtěchem MYNÁŘEM

 
Vás srdečně zve na odborný seminář, na kterém vystoupí:
 
Ing. Olga Francová
zástupkyně ředitelky odboru koncepčního a institucionálního Úřadu vlády ČR
 
PhDr. Ivo Šebestík
bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu
 
Ing. Boris Navrátil, CSc.
vedoucí katedry evropské integrace na EkF VŠB – TUO
 
 
na téma:
„Deset let členství v EU – zkušenosti a perspektivy“
 
 
Seminář se koná v úterý 4. března 2014 v 14:15 – 15:45 hod. v místnosti 115, budovy E, EkF, Havlíčkovo nábřeží 38a, Ostrava
 
 
Po semináři bude následovat neformální diskuse s přednášejícími u malého občerstvení.

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti