Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Nominační projev Martina Schulze na kongresu Strany evropských socialistů v Římě

Děkuji vám za vaši ohromnou podporu.

Jsem poctěn a vděčný za vaši důvěru.

Udělám vše pro to, abych si vaši důvěru zasloužil!

Udělám vše, co bude v mých silách v boji za náš společný cíl!Přátelé,

shromáždili jsme se zde dnes v Římě, kde se naši italští přátelé usilují o silnější a spravedlivější Itálii. Kde Mateo Renzi vytyčil cíle ambiciózního reformního programu, který přinese Itálii novou naději!

Sešli jsme se zde v Římě, kde před 60 lety položili Evropané základy jedinečného a úspěšného evropského příběhu.  Na kontinentě katastrofálně poničeném válkou vedenou ve jménu mého národa.  My, Evropané jsme se rozhodli realizovat sen celého lidstva: společenství míru. Společenství, kde lidé žijí společně ve svobodě, prosperitě a rovnosti.

Sešli jsme se zde v Římě jako silná politická rodina; se silnými vůdci, účastníme se vládnutí v 19 Evropských zemích! A také spolu s tisíci stranickými aktivisty z celé Evropy. Všichni s nadšením společně zapojeni ve zlepšování života svých komunit pro své blízké.

Přátelé, sešli jsme se zde v Římě, protože víme, že příští evropské volby nejsou jenom obyčejné volby. Poprvé v historii lidé rozhodnou, jakou Evropu chtějí! Poprvé lidé rozhodnou, kdo bude příštím předsedou Evropské komise!

Vaším jménem bych se chtěl stát předsedou Komise! Prvním předsedou Komise, který nevzejde ze zákulisního jednání! Prvním předsedou komise, který bude zvolen na základě výsledku demokratických voleb!

Přátelé,

jsem Němec, narodil jsem se v roce 1955 do skromné rodiny jako nejmladší z pěti dětí. Vyrostl jsem po válce na hranicích regionů Německa, Belgie a Nizozemí. Generace mých rodičů musela učinit řadu bolestivých obětí: delší pracovní doba, vyšší daně, nižší platy a žádná dovolená. A naši rodiče učinili tyto oběti, aniž by si stěžovali. Učinili je pro své děti. Chtěli, aby měli jejich děti lepší budoucnost.

A my ji měli – měli jsme život, o jakém se jim ani nesnilo – narozeni v době míru, vyrostli jsme do prosperity. V posledních pěti letech politici mojí generace vyžadovali po lidech podobné oběti: nižší platy, nižší penze, méně práce a méně veřejných služeb, ale vyšší daně.

A proč? Nebylo to pro společné dobro. Nebylo to pro budoucnost. Ale proto, aby zachránili banky! A naše děti jsou nezaměstnané. Reakce vlád po celé Evropě byla následující: „Bolest pro lid, miliardy pro banky.“

V důsledku špatné politiky lidé trpí. Přicházejí o domovy, práci, podnikání, zavírají se školy a dochází ke škrtům ve zdravotnictví. Taková léčba nám však nepomohla, ale naopak zhoršila stav. Oslabila naše hospodářství.

Výsledkem špatné politiky je prohlubování rozdílů. Prohlubování rozdílů mezi evropskými zeměmi. Bohužel, krize nás nesemkla, ale rozdělila. I v této místnosti jsou lidé s odlišnými názory. Slyším rozdílné názory delegátů z různých zemí na to, co musíme nejdříve udělat.

Populisté tato rozdělení podporují. Obviňují další občany z krize. Přiživují nacionalismus. Rozpoutávají starou a novou nenávist. Vyzívají k tomu, abychom „uzavřeli hranice“ nebo „vyhnali cizince.“ Chtějí obrátit národ proti národu. Evropana proti Evropanu. Velice mě znepokojuje znovu vidět tu starou zlobu. Rasismus. Antisemitismus. Xenofobii. Démony, které jsme drželi na uzdě tak dlouho. Démony, kteří vždy jen přinesli evropskému lidu neštěstí.

Ano, rozdíly v rámci našich zemí rostou. Bohatí se stávají bohatšími a chudí chudšími. Dnes žije 120 milionů Evropanů v chudobě nebo jim chudoba hrozí.  Je to hanebnost! 27 milionu Evropanů, kteří chtějí pracovat, nemůže nalézt práci. V některých zemích se častěji než každou vteřinu stane mladý muž a mladá žena nezaměstnanými. Mladá generace platí za krizi, kterou nezpůsobila svými životními šancemi. Nejcitelněji jsou krizí postiženy ženy! To je skandální.

A ptám se vás všech, kdo jste dnes v tomto sále:

Cítíme ještě tu bolest?

Cítíme bolest mladého muže, mladé ženy, kteří rozešlou 300 pracovních žádostí a dostane se jim odpověď 300 krát ne? Cítíme bolest padesátiletého páru, který ztratí práci, ztratí domov, protože nejsou schopni dále splácet hypotéku a je jim řečeno, že jsou příliš staří na to, aby si našli práci? Cítíme bolest rodičů, kteří nevědí, kde dostanou jejich děti teplé jídlo?

Jedině pokud jsme schopni společně sdílet toto utrpení, pak budeme schopni znovu získat důvěru.

Jedině, pokud budeme schopni sdílet tuto bolest, zasloužíme si volební vítězství.

Pro ty, kteří jsou Evropou zklamáni.

Chtěl bych říct, že sdílím vaše zklamání. Rozumím vašemu hněvu. Ale směřujte váš hněv k těm, kteří způsobili krizi. Ne na ostatní lidi a země. Ne Evropě není řešení. Řešením je úsilí za lepší Evropu. Evropu, o které budeme moci s hrdostí říct, to je naše Evropa. Chci Evropu, která bude založena na důvěře a respektu. Evropu, ve které země společně pracují za rovných podmínek. Evropu, kde jedna země nemůže být nadřazená ostatním kvůli své ekonomické síle.

Jako prezident Evropské komise budu chtít obnovit rovnováhu mezi bohatými a chudými, velkými a malými, mezi zeměmi i v rámci zemí. Chci, abychom byli v Evropě zase partnery a přáteli. Chci dát lidi znovu dohromady. Chci obnovit důvěru. Chci společenství postavené na spravedlnosti.

Začneme dnes, právě v této místnosti překonávat tyto rozdíly. Pokud se na tom dohodneme, již jsme učinili obrovský krok kupředu.

Přátelé, mít práci znamená víc než jen výplatu. Jde také o důstojnost. Dobře si pamatuju svůj první den na stáži 1. února 1975. Byl jsem tak hrdý, že jsem mohl říct, že jsem stážista, že se jednou stanu kvalifikovaným knihkupcem!

O pár let později jsem si otevřel vlastní knihkupectví. Nikdy jsem neměl takový pocit, úspěchu že jsem něčeho dosáhl, jako jsem měl ten den.

Proto budou mojí prioritou, pokud se stanu předsedou Komise, pracovní místa – kvalitní pracovní místa! Během následujících pěti let si pro každý krok, který v Evropě učiníme, musíme být schopni odpovědět na jednoduchou otázku: Jak toto pomůže vytvořit pracovní místa? Co můžeme udělat pro to, abychom dali šanci našim dětem?

Během pěti let chci být schopný říct mladým nezaměstnaným lidem, které jsem potkal:

Ano, uspěli jsme, výrazně jsme snížili nezaměstnanost mladých. Ano, pracovní stáže jsme učinili prioritou. Ano, zvýšili jsme financování programu garance mladým.

A od nich chci slyšet:

Ano, my jsme našli práci.

Za pět let bych chtěl říct, že končí mzdová nerovnost mezi muži a ženami a že více žen zastává vrcholná místa, protože chci, aby i moje dcera měla stejné možnosti, jako má můj syn. Nerovnost mezi muži a ženami je v 21. století v Evropě skandální.

Za pět let bych chtěl říci těm, kteří se dřeli za otrocké mzdy: Zajistili jsme všem spravedlivé mzdy, protože jsme bojovali proti sociálnímu dumpingu a zavedli jsme evropský systém minimálních mezd vytvořený na míru každému jednotlivému státu, čímž jsme umožnili lidem po celé Evropě vést důstojný život!

Abychom vytvořili pracovní místa, musíme znovu nastartovat hospodářství. To nebude jednoduché. Ztráty způsobené krizí nejsou jen otázkou HDP a objemu produkce, ztratili jsme také optimismus o naší budoucnosti, pocit, že naše ekonomika je postavena na spravedlnosti a že tvrdá práce je odměněna.

Jako předseda Komise se chci zaměřit na posilování malého a středního podnikání, překonání úvěrové krize, podporu inteligentní re-industrializace Evropy a investice do ekologické a digitální ekonomiky!

Malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a mají potenciál vytvořit miliony pracovních míst, pokud jim pomůžeme! A já jim chci pomoct.

Sám jsem byl vlastníkem malého podniku se svým knihkupectvím ve svém rodném městě. A říkám vám, byl to můj nejšťastnější den, když jsem odemknul vstupní dveře a otevřel obchod. O dvanáct let později jsem předal obchod jednomu z mých zaměstnanců. Na to jsem byl také pyšný, když podnik, který jsme vytvořili, pokračoval dál. To je jen malou ukázkou toho, že páteř naší ekonomiky je založená na důvěře, společném zájmu a silném společenství. Rád vám tuto důvěru ukážu.

Přátelé,

Krize nám dala tuto lekci: Průmysl je základem našeho ekonomického úspěchu a naší prosperity. Riskujeme, že pokud nezačneme aktivně jednat, zůstaneme pozadu.

Je spousta práce, kterou je třeba vykonat, abychom vytvořili základy nového růstu, nové prosperity, nových kvalitních pracovních míst a velkých úspor. Jako předseda komise obnovím náš závazek pro výzkum a inovace. Přesměruji evropské fondy do vědy a odborné přípravy. Protože budoucnost našeho kontinentu závisí na politice inteligentní a udržitelné reindustrializace: Na využití sluneční a větrné energie, pro naplnění potřeb našich domácností a továren. Na automobilech s efektivním spalováním a levných solárních panelech vyráběných zde v Evropě. Na robotice a optických vláknech, která nás učiní konkurenceschopnými. Na elektrických rozvodných sítích a on-line a off-line infrastruktuře, která nám umožňuje spojení.

V rámci EU musíme podporovat průmysl! A musíme bránit evropský průmysl, za pomoci EU proti mezinárodní konkurenci! Jako předseda Evropské komise budu chránit sociální a environmentální standarty a náš zájem v rámci obchodních dohod.

Za pět let bych chtěl říct, že jsme znovu učinili Evropu centrem obchodu a průmyslu za pomoci nových produktů vyvinutých v evropských laboratořích, vyrobených v evropských továrnách evropskými pracovníky a odeslaných z evropských přístavů do celého světa!

Přátelé,

jako předseda Komise budu chtít vrátit spravedlnost do středu našich politik! Příliš dlouho byla chamtivost ceněna víc než tvrdá práce.

Je skandální, že daňové podvody a daňové úniky ochuzují naší společnost o 3 biliony eur ročně. O peníze, které nezbytně potřebujeme pro naše děti, seniory, nemocnice, školy, univerzity, silnice a železnice. Daňový únik je vážný zločin, který podkopává solidaritu mezi státy a lidmi. Není možné akceptovat, aby velké společnosti vytvářely miliardové zisky, ale neplatily žádné daně!

Za pět let chci říct všem daňovým poplatníkům:

Zasáhli jsme proti daňovým rájům doma i v zahraničí! Daň z finančních transakcí se stala realitou! Nepotřebujeme evropské ministerstvo financí, abychom uplatnili princip, že země, kde vzniká zisk, je i místem zdanění!

Přátelé,

příliš dlouho nám říkali, že neviditelná ruka reguluje trh, že nemůžeme zkrotit finanční trhy.

Ale můžeme a musíme!

Můžeme regulovat banky a dohlížet nad nimi. Můžeme oddělit běžné bankovnictví od spekulací. Můžeme přerušit toxické spojení mezi dluhem bank a státním dluhem. Můžeme zastavit nebezpečné spekulace, které ohrožují naše hospodářství.

Za pět let chci být schopen říci občanům, kteří se museli podílet na záchraně bank: Již se to znovu nestane, banky jsme učinili bezpečnými.

Moje Evropa je Evropa, kde jsou na prvním místě občané!

Naše Evropa je Evropou, kde jsou na prvním místě občané!

Lidé mají právo na kvalitní potraviny, oblečení či hračky. Jako předseda Komise budu chtít zajistit naši vysokou ochranu spotřebitelů, naše sociální a environmentální standardy, tak abychom zajistili bezpečí našich dětí.

Lidé oprávněně požadují, aby EU pomohla zajistit dostatečnou ochranu jejich dat. Nechceme žít s vědomím, že naše citlivé a soukromé myšlenky jsou terčem špehování tajných služeb mimo jakoukoliv kontrolu. Nebo že existují firmy založené na tom, že vydělávají na obchodu s našimi citlivými daty.

Jsem přesvědčen, že je na nás, socialistech a sociálních demokratech, abychom chránili občany! Vždy jsme bojovali za lidskou důstojnost! Humanizovali jsme rychle se rozvíjející průmyslovou společnost! Také jsme vyzívali ke zcivilnění této technologické revoluce! Tak aby z něj měly přínos široké vrstvy, nikoliv jen hrstka. Tak, aby byla naše data chráněna! Ochrana osobních údajů je základním kamenem naší vlastní identity jakožto svobodných jedinců! To je důvod proč, jakožto předseda Komise učiním vytvoření zákona o digitálních právech svojí prioritou!

Moje Evropa je Evropou, která chrání práva svých občanů.

Naše Evropa je Evropou, která chrání práva svých občanů.

Přátelé,

Nedávno se stal volný pohyb osob cílem útoků. Populisté jsou obchodníci se strachem a nenávistí. Vytvořili obraz masivního exodu z jedné části Evropy do jiné, který sebere pracovní místa, bude vysávat sociální zabezpečení a povede ke snížení mezd.

Jako předseda Evropské komise nikdy nepřipustím, abychom dělili evropské občany na prvořadé a druhořadé! Nikdy nepřipustím zavírání hranic! Avšak neříkám, že nejsou problémy, se kterými se musíme vypořádat. Ale lidé, kteří chtějí práci, nejsou problémem. Problémem jsou pravidla, která umožňují zneužívání pracovníků. Pravidla, která umožňují lidem otročit za hladové mzdy! Proto podkopávají práva našich pracujících a sociální standardy!

My chceme tato pravidla změnit! Nechceme brát lidem jejich práva. Chceme změnit pravidla, nechceme zavírat hranice!

Za pět let budu chtít říct pracovníkovi, který se bojí o své místo kvůli levné pracovní síle a všem, kteří jsou vykořisťováni:

Bojovali jsme proti mzdovému dumpingu! Dosáhli jsme rovné mzdy za stejnou práci na daném pracovišti.

Tisícím odborářů, kteří organizují činnosti odborů na pracovišti říkám, vím, jak je vaše práce těžká. A chápu, že jste stejně jako já zapálení pro rovnost! A říkám vám, že sociální politika bude obnovena tak, že mezi zaměstnanci a zaměstnavateli bude moct začít skutečný dialog.

Přátelé,

někteří z vás vědí, že jsem byl po řadu let starostou městečka v regionu mezi Německem, Belgií a Nizozemím. Odtud pocházím, tam jsou mé kořeny. Dodnes tam žije moje rodina. Během let, kdy jsem pracoval jako starosta, naučil jsem se důležitou věc:

Být starostou není o ideologických diskuzích. Jde hlavně o to najít praktické a pragmatické řešení pro problémy každodenního života.  Jednání s pracovními radami, podnikateli, duchovními a učiteli, tak abychom nalezli řešení pro potřeby občanů. Jako starosta jsem musel zajistit, že někdo odveze odpad, opraví semafor a řídí školní autobus. Starosta pracuje lépe, pokud pozorně naslouchá občanům a zajímá se o jejich každodenní starosti či velké obavy.

Vím, že dojdeme k lepším rozhodnutím, pokud budou učiněna více demokraticky a blíže lidem. Proto jako předseda Komise změním způsob, jakým komise pracuje a jak reaguje na politické priority občanů a jejich zástupců. Pro mnoho lidí se EU stala synonymem pro činnost Trojky a úsporná opatření. Já to chci změnit!

Evropa je víc než jen souhrn institucí sídlících v Bruselu. Evropa jsou národy, které ji tvoří, stovky a tisíce obcí a regionů dvaceti osmi členských států, ale především pět set sedm milionů evropských občanů!

Moje Evropa je budována zdola! Jsem silně přesvědčen, že vše co může být učiněno na místní, regionální či národní úrovni by mělo byt učiněno na místní, regionální nebo národní úrovni. Nechci, aby EU dělala vše. Chci, aby EU konala tam, kde to přináší občanům užitek! Společně jsme silnější!

Přátelé, nám kdo často kritizujeme EU je současné dění u našich sousedů dramatickou připomínkou toho, že Evropa nadále zůstává příslibem světlé budoucnosti! Ukrajinci na náměstí Majdan, kteří se postavili za demokracii a svobodu, mávali evropskou vlajkou! Lidé na Majdanu mávali vlajkou našeho evropského společenství míru. Kde se nepřátelé stali přáteli, kde byly otevřeny hranice, zbourány zdi a národy setřásly útlak diktatur, aby se staly demokraciemi.

Lidé na Majdanu mávali vlajkou našeho evropského společenství hodnot, založeného na demokracii, lidských právech, zásadách právního státu, svobody projevu a svobody tisku. Společnosti, kde neexistuje dětská práce nebo trest smrti. Společnosti, v jejímž středu jsou zájmy občanů! Chci, aby moje děti a děti mých dětí mohly žít v takové společnosti.

Chci, aby Evropa zůstala světlem naděje pro ty, kteří usilují o svobodu a demokracii!

Přátelé,

lidé získali právo zvolit si příštího předsedu Evropské komise. Získali právo rozhodnout, jakou Evropu chtějí. My socialisté a sociální demokraté musíme chránit jejich právo volby. Protože zde jsou tací, kteří cynicky tvrdí: „Ne, není důležité, koho si lidé zvolí, důležité je, kdo získá většinu v Evropském parlamentu. Předseda Evropské komise bude vybrán za zavřenými dveřmi, v zákulisním jednání, jako tomu bylo vždy.“ To je špatně. Je to cynismus.

Já rozhodně nejsem kandidátem pro zákulisní jednání. Jsem prodavač knih, starosta malého městečka, který pochází ze skromné rodiny. Nebyl jsem předsedou vlády. Jsem zástupce občanů, který má srdce na dlani.

Mnozí lidé stále nevěří, že pravidla se navždy změnila!

My socialisté a sociální demokraté prosazujeme v Evropě demokracii!

Příští předseda Evropské komise bude zvolen, nikoliv jmenován za zavřenými dveřmi. Chci, být předsedou Evropské komise díky tomu, že získám důvěru Evropských voličů! Chci lidi přesvědčit o svém programu a názorech. Budu cestovat po městech a vesnicích po celé Evropě. Klepat na dveře a mluvit s lidmi o svých představách. Protože chci jenom jednu dohodu, dohodu s evropskými voliči!

Přátelé,

sešli jsme se zde v Římě proto, že chceme lepší Evropu, Evropu, která zlepší životy občanů! Evropu,  která je závazkem pro lepší budoucnost!

Mám srdce a odhodlání vést tento boj.

Nemohu to však udělat sám.

A říkám vám, každému jednomu z vás:

Pokud je to poprvé, co budete volit, nebo pokud jste váhali, s pocitem, že levice ztratila v posledních letech svou oporu: Je čas vrátit se! Pokud nás budou volit alespoň někteří z těch, kteří nevolili, zvítězíme! Je čas spojit síly, organizovat se, jednat, vstát a jít hlasovat!

Sešli jsme se zde v Římě, abychom představili naše nadšení pro Evropu, Evropu, která je spravedlivá, sociální a silná, abychom šli do ulic každého města, do domů a srdcí lidí.

Naše hnutí je srdcem tisíců komunit po celé Evropě. Víme, jaké věci lidi denně trápí, protože jsme s nimi, bok po boku. A toto spojení, pramenící z každodenního života povede k masivní mobilizaci na konci května.

Nastal čas, abychom bojovali za Evropu, humánní Evropu, Evropu, která je sociální a demokratická – sociálně demokratickou Evropu!

  


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti