Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Joseph E. Stiglitz promluvil v Evropském parlamentu o sociální nerovnosti 

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii (2001) a profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku, Joseph E. Stiglitz, vystoupil ve čtvrtek 6. března v Evropském parlamentu o sociální nerovnosti. Vystoupil v rámci Progresivního ekonomického fóra 2014 a učinil tak v návaznosti na svou knihu s názvem "Cena za nerovnost," ve které analyzuje sociální rozdělení dnešní společnosti a hledá jeho důsledky.

 Podle Stiglitze čelí dnešní společnost mnoha výzvám jako je nezaměstnanost, stagnace mezd či úsporná opatření, které se ještě více se světovou finanční krizí zvýraznily. Důsledkem je rozevírání pomyslných nůžek mezi bohatými a chudými a to i ve vyspělých státech. "Reálně se mají ti na vrcholu společnosti stále lépe a střední třída si pohoršuje," konstatoval Stiglitz. Spojené státy americké mají jednu z nejvyšších společenských nerovností z vyspělých zemí světa. Typický americký sen, kdy se z chudého člověka stane vlastní píli milionář, je dnes mnohem méně pravděpodobný. Mladí lidé budou naopak v budoucnu stále více vystaveni sociálním nerovnostem. Příčiny toho vývoje jsou spatřovány zejména v globalizaci a v chování nadnárodních korporací ke společnosti, ale také v odlišných národních legislativách či ve ztrátě konkurenceschopnosti jednotlivých zemí.

 Stiglitz zdůrazňuje, že honba vlád za pozitivním hospodářským výkonem souvisí do jisté míry právě se sociální nerovností. Styl, kterým je prováděna většina národních makroekonomických politik, tedy soustředění se více na míru inflace, než na míru nezaměstnanosti, k tomu značně přispívá. Ve vyspělých zemích je kvůli neustálému technologickému inovování mnoho nezaměstnaných v kategorii vzdělané pracovní síly, té, která má pro stát největší přínos. Národní vlády tak stojí na pomyslné křižovatce, jak skloubit hospodářsky růst se sociální dimenzí, čili jak bojovat proti vysoké nezaměstnanosti a sociální nerovnosti a zachovat přitom konkurenceschopnost a technologickou vyspělost.

 Na progresivním fóru zaznělo několik způsobů, jak situaci komplexně řešit. Jednak se všechny státy musí snažit o to, aby byly rovnoměrněji rozloženy příjmy. Rovněž je potřeba učinit vzdělávání dostupnějším, ale také odradit nadnárodní korporace od dobývání renty (tedy procesu, kdy je omezována konkurence na trhu ve prospěch vyšší prodejní ceny, resp. zisku korporací). "Sociálně-demokratická politická agenda tak může výrazně napomoci ke zmírnění sociálních nerovností ve společnosti", zakončil Stiglitz. 

 

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti