Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Jak se zasadit o lepší Evropu? Přijít k volbám

Podle průzkumu agentury STEM je důvěra Čechů v Evropskou unii na historickém minimu. Unii a jejím orgánům důvěřuje pouhých 34 % Čechů, což je nejnižší hodnota od počátku dotazování v roce 1994. Podobná je situace i v případě Evropského parlamentu, kterému věří pouhých 30 % občanů. Obecně lze konstatovat, že pozitivní mínění o Unii mají spíše mladší lidé s vyšším vzděláním a materiálním zabezpečením. O tom, že se letos konají volby do Evropského parlamentu, jsou lépe obeznámeni právě příznivci evropské integrace.
 
Nízký zájem české veřejnosti o záležitosti týkající se EU může negativně ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konají 23. a 24. května. Přitom jsou to právě evropské volby, skrze něž mohou občané ovlivnit podobu budoucí Evropské unie, udělat si Evropu takovou, jakou ji chtějí mít. „Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí EU, zastupuje zájmy veřejnosti a rozhoduje tak o otázkách, které se týkají nás všech. Je proto nezbytné, aby byl započat celospolečenský dialog a veřejnost tak pochopila, že neúčastí v evropských volbách se připravuje o svůj hlas, kterým může aktivně přetvářet situaci v současné Evropě,“ zdůrazňuje Vojtěch Mynář, poslanec Evropského parlamentu, s poukazem na skutečnost, že „80 % veškeré národní legislativy vzniká na evropské úrovni - naše životy tedy Unie ovlivňuje do mnohem větší míry, než si mnohdy uvědomujeme.“ Vzhledem k nedávnému hospodářskému útlumu a k potřebě posilování sociálních práv nejen pro zaměstnance je silný hlas zástupců evropských občanů nesmírně důležitý.
 
 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti