Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Hospodářská, sociální a územní soudržnost - kohezní politika v praxi a její budoucnost

Seminář s názvem ,,Hospodářská, sociální a územní soudržnost - kohezní politika v praxi a její budoucnost" se uskutečnil 25. 3. 2014 pod záštitou poslance Evropského parlamentu Vojtěcha Mynáře na katedře evropské integrace VŠB-TU Ostrava. V plné přednáškové místnosti zaujali studenty svými přednáškami: Ing. arch Daniela Grabmüllerová, Ph.D MBA (ředitelka Odboru evropských záležitostí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR), Ing. Daniel Konczyna (analytik ROP Moravskoslezsko z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko), Mgr. Jiří Štěpán (projektový manažer ARR, a.s. Ostrava), seminářem provázel Ing. Lukáš Melecký (odborný asistent katedry).

Vojtěch Mynář v rámci semináře upozornil na nadcházející dvoudenní výjezdní kontrolu Výboru pro rozpočtovou kontrolu ohledně čerpání evropských fondů v ČR (26. 3. -27. 3.), které se jako člen mise zúčastní.

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti