Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Evropský parlament schválil rozpočtové priority na rok 2015:Nechybí boj proti nezaměstnanosti a podpora živnostníkům

Na plénu Evropského parlamentu dnes proběhla debata o obecných pokynech pro sestavení rozpočtu na rok 2015. Zpráva, kterou týž den europoslanci odhlasovali, obsahuje hlavní politické priority Parlamentu a poskytuje ucelený přehled rozpočtových omezení. Na základě těchto odhadů vypracuje Evropská komise konkrétní návrh rozpočtu, který bude předmětem dalších třístranných jednání v druhé polovině tohoto roku.

Vojtěch Mynář, člen Rozpočtového výboru, uvedl: „Rozpočet EU je především investičním nástrojem podporujícím občany Evropské unie v nalezení východiska z odeznívající krize. Jeho finanční prostředky je tedy třeba soustředit do oblastí jako je výzkum a inovace, vzdělávání, podpora malých a středních podniků a v neposlední řadě v boji s nezaměstnaností mladých.“ Mynář dále poukázal na to, že rozpočet EU odpovídá pouhému 1 % celkového unijního HDP, proto nemůže vyřešit všechny problémy, s nimiž se Unie momentálně potýká. Fondy EU mají podle něj především podporovat snahy členských států a vytvářet synergie na evropské úrovni.

Jeho stranická kolegyně Zuzana Brzobohatá klade důraz na to, že „rok 2015 jakožto druhý rok nového VFR bude důležitý pro úspěšnou realizaci nových víceletých programů na období 2014–2020. Souhlasím se zpravodajkou, že aby nedošlo k zabrzdění provádění klíčových politik EU, je třeba, aby byly všechny programy zahájeny a plně se rozběhly co nejdříve.

Poslanci se shodují, že rozpočet příliš závisí na dobré vůli členských států, včetně euroskeptiků. To způsobuje problémy s finančními toky a každoročně vzrůstá deficit v prostředních na platby – na konci roku 2014 to bylo 25 mld. eur. „Národní vlády si musí uvědomit, že jejich neochota plnit závazky postihuje především konečné příjemce evropských fondů, tedy obce, školy a zaměstnavatele. To má samozřejmě má závažné negativní dopady na celkový hospodářský růst,“ upozornil Mynář. 

 

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti