Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Evropa musí jít v prosazovnání rovných práv pro menšiny příkladem

V úterý 4. února byla na plénu Evropského parlamentu odhlasována zpráva o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity. Jejím jediným cílem je odstranit diskriminaci, a to nikoliv zaváděním výhod pro předmětné menšiny, ale důsledným uplaňováním již existujících práv a záruk na evropské úrovni. Nebývale rozsáhlá kampaň konzervativních populistů, z jejichž příspěvků a výroků vyplývá, že se zprávu ani neobtěžovali přečíst, mě vedla na plénu k podání vysvětlení, proč jsem hlasoval v její prospěch. Text naleznete zde:

"Při hlasování jsem se držel stanoviska naší frakce, neboť jsem plně přesvědčen, že všichni občané Evropské unie mají právo na ochranu před diskriminací. Vzhledem k tomu, že téměř polovina (47%) všech tzv. LGBTI osob (lesbiček, gayů, bisexualů, transgender a intersexuálů) se setkala v průběhu svého života s diskriminací na vlastní kůži, je naší povinností tyto statistiky napravit. Účelem této zprávy je povzbudit Komisi k větší aktivitě a připravit návrhy na redukci diskriminace v zaměstnání, vzdělávání, přístupu ke zdravotní péči a službám, svobodě shromažďování, pohybu, azylu a dalších oblastí. Obavy konzervativních aktivistů se ukázaly jako liché, neboť zpráva nepřináší novou kategorii práv předmětné skupině osob, jen jí zaručuje ty již stávající, které však nejsou vždy účinně vymahatelné. Není přece nutné se obávat, že budou ostatní utiskováni, pokud menšiny získají práva, která jsou pro ostatní standardem. Stejně tak se nemusíme bát ani porušení principu subsidiarity, na jehož dodržování pamatuje článek 5 samotné zprávy."

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti