Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Deset let členství České republiky v EU

 

Beseda na téma „Deset let členství v EU“ proběhla v úterý 4. března na Ekonomické fakultě vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě. Besedu připravily katedra evropské integrace této fakulty ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu Vojtěchem Mynářem.

O tom, co vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 znamenal a co zemi v průběhu deseti let přinesl, hovořili Olga Francová z Úřadu vlády ČR, Boris Navrátil, vedoucí katedry evropské integrace na EkF VŠB-TUO a Ivo Šebestík, bývalý vedoucí Stálého zastoupení Moravskoslezského kraje při EU v Bruselu.

Sál fakulty, ve kterém beseda o evropské integraci proběhla, byl téměř zaplněn studenty a pedagogy. Hovořilo se nejenom o přínosech evropské integrace pro nové členy a o mechanismech fungování ČR uvnitř evropských struktur, ale také o otázkách, které zůstávají stranou zájmu médií nebo nejsou ve veřejném diskursu reflektovány s dostatečnou znalostí souvislostí.

Mimo jiná témata se v debatě na akademické půdě hovořilo také o projektu vodního díla Odra-Labe-Dunaj, ke kterému se po dlouhých letech nečinnosti Česká republika vrací, a jehož realizaci v evropských institucích v současné době prosazuje také spoluorganizátor úterní besedy europoslanec Vojtěch Mynář.

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti