Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
122

 

Bezpečnost dopravy se týká absolutně všech

 

Vojtěch Mynář se dlouhodobě a systematicky věnuje problematice bezpečnosti dopravy. Za svou několikaletou a „svědomitou práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu” obdržel včera z rukou náměstka generálního ředitele Hasičských záchranných sborů ČR plukovníka Františka Zadiny vyznamenání.

 

Automobilová doprava je jedním z nejnebezpečnějších odvětví dopravy vůbec. Každoročně na evropských silnicích umírá až třicet tisíc lidí. „Jakožto vášnivý řidič, jsem si řekl, že je potřeba s tímto smutným číslem něco udělat. Nejlepším způsobem je dle mne učit děti již od útlého věku, jak se na silnicích chovat a jak vůbec dopravě rozumět,” prozradil Mynář, který je patronem Evropské dopravní školičky Ostrava a spoluzakladatelem Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava. Plaketa z rukou náměstka ředitele HZS ČR byla Mynářovi předána i za jeho práci v řadě institucí a orgánů zaměřených na bezpečnost silničního provozu.

 

Osobní automobilová a nákladní doprava jsou páteří našich ekonomik. Vnitřní trh bez hranic umožňuje volnou přepravu osob a zboží po Evropě. Pokud má tento trh bezproblémově fungovat, je třeba zajistit kvalitní a bezpečné silnice. Vše začíná u řidiče, jenž musí řídit předvídavě a zodpovědně. Vzdělávání v oblasti dopravy je často podceňováno, přitom by mělo být základem pro každého. „Nejedná se pouze o bezpečnost řidičů a dopravy jako takové, ale rovněž o bezpečnost chodců či cestujících. Bezpečnost dopravy se týká absolutně všech,” dodal Mynář při předávání ocenění.

 

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti