Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Baví se celá rodina

Poslanec Evropského parlamentu Vojtěch Mynář vrací do Ostravy prvomájové oslavy. Ve spolupráci s Centrem bezpečné jízdy LIBROS Ostrava však zvolil poněkud příjemnější a zábavnější způsob, než jakým se oslavy svátku práce ubíraly v minulosti.
Ve čtvrtek 1. máje se Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava stalo místem setkání rodin z Ostravy i celé ostravské aglomerace. Program s názvem „Baví se celá rodina“ začal v dopoledních hodinách symbolickým přeletem letky pětatřiceti letounů nad městem i nad samotným areálem střediska v Ostravě-Přívoze. Oficiální část bohatého celodenního programu krátce na to zahájil poslanec EP Vojtěch Mynář připomínkou tradic májových oslav, které by si takto symbolicky přál Ostravě vrátit, a to právě v podobě příležitosti pro neformální setkávání lidí v kulturním a zajímavém prostředí, při odpočinku, zábavě i poučení.
Krásné májové počasí vytvářelo příjemný rámec pro všechny akce, které v rámci celodenního programu probíhaly. Zájemci o motorová vozidla shlédli exhibice jezdců na motorkách, terénní polygon, záchranářské vznášedlo v pohybu a další atrakce. Děti si pak mohly v areálu Dětské dopravní školičky vyzkoušet, jaké to je řídit automobil a pohybovat se v silničním provozu, byť prozatím se jedná ještě jen o dětské autíčko a cvičnou dráhu. Děti v různých dopravních dovednostech soutěžily o ceny, a zároveň se tak už učily brát dopravu vážně.
Vojtěch Mynář v současné době věnuje značnou energii v Evropském parlamentu, na české půdě i v prostoru česko-polských vztahů snaze o prosazení vodního díla, splavného kanálu Labe-Odra-Dunaj, jehož realizace by v regionu vytvořila prostor pro vznik několika desítek tisíc pracovních míst. Podle některých odhadů by se mohlo jednat o více než 30 tisíc pracovních příležitostí. V první fázi realizace projektu by šlo o propojení Bohumína na řece Odře s polským městem Koźle v Opolském vojvodství.
 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti